Giới Thiệu

Nhóm “ Chấn Dân Khí” được khởi xướng với mục đích khơi dậy khí thế của dân tộc, khích lệ tinh thần yêu nước, ý thức về tương lai và vận mệnh của dân tộc của người dân, đặc biệt là tầng lớp trẻ. Bên cạnh đó thúc đẩy nhà nước Việt Nam phải thực thi pháp quyền, cũng như các công ước quốc tế đã ký kết.

Mục tiêu chúng tôi nhắm đến với 2 lĩnh vực:

(1)  Kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân nói chung về tình hình dân tộc, giúp người dân Việt Nam nhận thấy những vấn nạn đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của họ. Từ đó khơi dậy ý thức và sự đoàn kết nhằm loại bỏ sự độc tài toàn trị của Cộng Sản.

(2)  Hành động hỗ trợ bạn trẻ xây dựng nội lực bản thân và cộng đồng để chính họ là những người có tâm huyết với quê hương dân tộc. Khơi dậy tinh thần đấu tranh đòi dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ý thức dân tộc và chủ quyền quốc gia từ đó làm lan tỏa tinh thần đó cho mọi người.

Chỉ khi nào người dân có sức mạnh của tình yêu quê hương dân tộc, của sự đoàn kết thì lúc đó mới có thể đặt vấn đề trực tiếp với chính quyền trong mối quan hệ pháp lý ràng buộc giữa hai bên, đòi buộc nhà nước Việt Nam trong việc thực thi nghĩa vụ quản lý quốc gia bằng nền pháp trị, nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân để thúc đẩy con đường dân chủ hóa xã hội Việt Nam.

Chúng tôi mong nhận được sự theo dõi từ các bạn trên trang Facebook và trang mạng “Chandankhi.com.’’

Bạn cũng được hoan nghênh mời gọi cộng tác làm việc cùng chúng tôi để xây dựng nền dân chủ và công bằng cho dân tộc bằng cách đóng góp ý kiến xây dựng hoặc cộng tác đăng bài.

Hãy cùng hành động với chúng tôi để làm lan tỏa tinh thần dân tộc. Hãy ý thức rằng vận mệnh dân tộc và trách nhiệm bảo vệ đất nước là của chúng ta!

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua tin nhắn trên Fanpage Facebook hay qua email: khaidantri@chandankhi.com